ศิลปกรรมจัดเสวนา หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่น ในมิติของวัฒนธรรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 2

ศิลปกรรมจัดเสวนา “หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่น ในมิติของวัฒนธรรม"

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานและเสวนา เรื่อง “หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่น ในมิติของวัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากัน” ณ อาคารระวิจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์ อาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผู้ริเริ่มคณะหุ่นเชิดกาเหล้ และนายลิขิต หล้าแหล่ง อาจารย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้สืบสานศาสตร์การเชิดหุ่นกาเหล้ เป็นวิทยากรในการเสวนาดังกล่าว

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 1

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 3

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 5

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 6

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 7

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 8

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 9

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 11

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 13

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 15

 

 phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 12

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย