ศิลปกรรมจัดเสวนา หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่น ในมิติของวัฒนธรรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 2

ศิลปกรรมจัดเสวนา “หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่น ในมิติของวัฒนธรรม"

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานและเสวนา เรื่อง “หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่น ในมิติของวัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากัน” ณ อาคารระวิจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์ อาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผู้ริเริ่มคณะหุ่นเชิดกาเหล้ และนายลิขิต หล้าแหล่ง อาจารย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้สืบสานศาสตร์การเชิดหุ่นกาเหล้ เป็นวิทยากรในการเสวนาดังกล่าว

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 1

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 3

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 5

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 6

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 7

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 8

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 9

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 11

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 13

 

phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 15

 

 phuket baba peranakan puppet Huso Pkru 12