มนุษย์ฯ เตรียมความพร้อมและสัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 6848

มนุษย์ฯ เตรียมความพร้อมและสัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

        เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “มนุษย์ฯ เตรียมความพร้อมและสัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการอยู่ร่วมกัน เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้มีการให้ความรู้เรื่อง “กติกาชาวมนุษย์ฯ และกติเวทิคุณหมุนชีวิตลิขิตจดหมายถึงแม่” โดย อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ และอาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย อีกทั้งยังมีกิจกรรม “มนุษย์ฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดย อาจารย์วราภรณ์ วัจนะพันธ์ ดร.อมรรัตน นาคะโร และอาจารย์วชิราภรณ์ ชนะศรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ และช่วงบ่าย จัดกิจกรรมสันทนาการ “คุณธรรมนำใจวัยใส...ซาบซ่าส์” โดยมีวิทยากร อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานนันท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

IMG 6842

 

IMG 6834 1

 

IMG 6860

 

IMG 6831

 

IMG 6818

 

IMG 6869

 

IMG 6891

 

IMG 6906

 

IMG 6980

 

IMG 6994

 

IMG 7011

 

IMG 7054

 

IMG 7077

 

IMG 7114

 

IMG 7137

 

IMG 7173

 

IMG 7207

 

IMG 7288

 

IMG 7311

 

IMG 7542

 

IMG 7570

 

IMG 7579

 

IMG 7503

 

IMG 6878

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย