การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU 2021 08 03 01

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร และนายรังสรรค์ คงทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย รองคณบดี ตัวแทนประธานสาขาวิชา และตัวแทนคณาจารย์ เป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

HUSO PKRU 2021 08 03 03

HUSO PKRU 2021 08 03 02

HUSO PKRU 2021 08 03 07

HUSO PKRU 2021 08 03 05

HUSO PKRU 2021 08 03 06

HUSO PKRU 2021 08 03 09

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย