นายมะปารมี อาลี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 5

 

ชื่อ: นายมะปารมี อาลี

ตำแหน่ง

   - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป