ผศ.ปรีดา เกื้อก่ออ่อน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต